Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 09 2015

god-of-mischief
9558 177e 500
god-of-mischief
Reposted fromsupernatural supernatural

July 08 2015

god-of-mischief

July 06 2015

god-of-mischief
god-of-mischief
“(…) nie ma większej nienawiści niż zrodzona z bliskości”
— W.Myśliwski
Reposted frombeatkazz beatkazz viaaviee aviee
god-of-mischief
Wybaczyła mu czekanie. Wiadomości, których nie wysyłał. Zdjęcia, których nigdy nie było. Życia, w których go szukała. Wybaczyła mu. Bo co innego można zrobić wobec kochanego człowieka, który nigdy nie miał odwagi, aby z Tobą być? Wybaczyła mu, bo on był jej wszystkim, a ona jego niczym... 
— znalezione
Reposted fromblackismycolour blackismycolour viakattrina kattrina

July 05 2015

god-of-mischief
4393 08bc
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
god-of-mischief
8762 d6d5
Reposted fromkarmacoma karmacoma viakarololololina karololololina

July 02 2015

god-of-mischief
8018 7904
This one is better~
Reposted byUnrealUnrealityzboczonescierwo
god-of-mischief
3995 af96
Reposted frombukazla bukazla
god-of-mischief
4813 3587 500
Reposted fromosaki osaki viazboczonescierwo zboczonescierwo
god-of-mischief
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromintryga intryga viaaynis aynis

July 01 2015

god-of-mischief
Otóż albo jesteśmy parą, albo nie. Jak jesteśmy to nie tylko włazimy sobie na głowę, ale też na ramiona, piersi, tułów, ręce, nogi, płuca, nerki, serce, też na flaki, mózg, ślepą kiszkę. Do zesrania, uduszenia, utraty wszystkiego - swoistości, indywidualności i wolności zwłaszcza.
— J. Pilch - Zuza albo czas oddalenia
Reposted fromefekt-placebo efekt-placebo viacytaty cytaty

June 30 2015

god-of-mischief
Dorosłość nie oznacza, że stajesz się nieustraszonym człowiekiem. Po prostu boisz się czegoś innego.
— J. Picoult "Pół życia"
god-of-mischief
7299 385c

June 29 2015

god-of-mischief
9160 649e
...NO.
god-of-mischief
7054 698a 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaaviee aviee
god-of-mischief
9272 9eaf 500
1919 5886 500
Reposted fromAdasyd Adasyd viakocieserce kocieserce
god-of-mischief
5436 a853
Reposted fromiamLOLA iamLOLA viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl